KORT VERTOOCH

[Pamphlet 1662] Kort vertooch van ’t recht van de ridderschap, edelen ende steden van Hollandt ende West-Vrieslandt van allen ouden tijden in den voorss. lande gebruyckt, tot behoudenisse van de vrijheden, gerechticheden, privilegien ende loffelijcke ghebruycken van den selven lande; eerstmael tot Haerlem ghedruckt, den 16 October 1587. ‘s-Gravenhage: Levijn van Dijck, 1662, 11 p.

De paginering loopt van p. 27 t/m 35, de katernsignaturen van [D] tot [E2].

Incl. BTW  158,05

Excl. BTW  145,00

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…