K. Brants Withal in rou over ’t afsterven van haer koninklyke Majesteit van Grootbrittanie, aen den heere Petrus Francius, hoogleeraar der historien, welsprekendheit en Grieksche tale in de doorlugte schole t’Amsterdam. Amsterdam, Gerrit Slaets, 1695. 4º: [10] p. Incompleet? A2 ontbreekt?

1695, [8 januari] Gedicht ondertekend: Kasp. Brandt. Knuttel 14058; Tiele 9374(echter variant: K. Brants … i.p.v. K. Brandts …)

Incl. BTW  54,50

Excl. BTW  50,00

Artikelnummer: 9351 Categorieën: , ,

Download Catalog