JUDAICA, VAN PRAAG, DERCKSEN, ALBERDINGK THIJM, LEIDEN “Dichterlijk Album van M[aria] L[eonide] van Praag”. Album met verzen in handschrift en tekeningen, ca. 100 pagina’s, 1859-1907.

Marie van Praag, in 1859 getrouwd met Jacobus Marinus Everhardus Dercksen te Leiden gebruikte het album a voor het inschrijven van door haar gekopieerde verzen van bewonderde dichters en b als poeziealbum waarin (dichtende) vrienden en familieleden hun bijdrage schreven. Van beide categorieën voegde zij ingeplakte – door haar zelf gemaakte – portrettekeningen toe. Zo is er een portret van haar man, J.M.E. Dercksen (geb. Leiden 1825), die letterkundige faam genoot. Hij redigeerde van 1857-1862 het tijdschrift De Rederijker en schreef toneelstukken. In dit album is hij vertegenwoordigd met drie verzen “aan Marie” (een ervan bij een fotografisch portret van hemzelf), een vers op Schiller, een vers “Vrienden die naar de Oost gaan” (eerder verschenen in het Jaarboekje Holland 1855) en een vers dat hij in februari 1859 schreef voor Maries zuster Francisca Leonide van Praag, onder de indruk van haar moeders dood op 31 januari 1859. Eigenhandige bijdragen van anderen zijn: een sonnet door J.A. Alberdingk Thijm d.d. 8-6-1879; een inschrijving van haar oom H.J. Berlin; een vers uit 1901 van A.J. Servaas van Rooyen uit Den Haag; en een tekst uit 1907 van J. Waterman Jr. bij een portrettekening door Marie van zijn vader J. Waterman, lector oosterse talen bij het gymnasium te Arnhem. De portretten, meest naar prenten en foto’s, zijn van J. van Lennep, H.W. Longfellow, Goethe, Voltaire, I. da Costa, J.M.E. Dercksen, Victor Hugo, Schiller, Racine, J. Waterman, Hofdijk, J.A. Alberdingk Thijm, Vondel, Servaes van Rooyen, A. de Lamartine, H. Conscience en Johanna van Woude. Het album komt uit het bezit van de judaica-verzamelaar Dr. Arthur Polak, die het antiquarisch had gekocht. In 1948 publiceerde Anton van Duinkerken over het album: “Bij een sonnet van Thijm”, 5 p. (overdruk bijgevoegd). Hij deelt daarin o.a. mee dat Dercksen in 1860 werd beëdigd als notaris. Voorts dat de Van Praags van joodse afkomst waren maar dat vader Leonides Salomon van Praag, med.dr. en zijn vrouw Rachel Itzig Berlin in 1847 overgingen tot de N.H. kerk. Ze woonden toen Hooigracht 35 te Leiden. Na haar huwelijk woonde Marie op de Apothekersdijk. Het gedicht van Thijm is niet opgenomen in diens Verspreide Gedichten (1894).

M5215

Incl. BTW  981,00

Excl. BTW  900,00

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…