Kanaar, Antoni en Marinus

Iets ter nagedachtenis, of nagelatene schriften betreffende het leven en sterven van Antoni Kanaar, den 25 Juny 1821 met den dood gestraft te Middelburg in Zeeland, gedeeltelijk door hem zelven beschreven en, op begeerte van onderscheidene vrienden, in het licht gegeven door deszelfs vader Marinus Kanaar. Middelburg, J. Moens, 1821.

40 pag., zonder omslag. C0079

Knuttel 25044 Curieus bundeltje van een autobiografische levensgeschiedenis, de afscheidstoespraak van de veroordeelde aan zijn stad- en landgenoten op de dag van zijn terechtstelling, enkele brieven aan ouders, vrienden en (be)wakers, een brief van zijn oom Wd. Kanaar uit Hulst, drie gedichten van A. Kanaar geschreven in de gevangenis, twee gedichten van vader M. Kanaar en een voor- en nawoord van de laatste. Antoni Kanaar was geboren te Middelburg op 21-9-1790. Vanaf juli 1811 was hij gedurende bijna vier jaar kust-kanonnier te Vlissingen en daarna vijf jaar in ’s Koningsdienst als remplacant. Hij overleefde de slag bij Waterloo en werd in 1819 uit ’s Konings dienst ontslagen. In 1820 trad hij opnieuw in militaire dienst, maar nu, zo schrijft hij, leidde hij een ontuchtig en losbandig leven en pleegde echtbreuk. Op 25 januari 1821 pleegde hij een moord en op 11 april werd de doodstraf uitgesproken. Door de spoedige voltrekking van het vonnis was hij verhinderd de teksten zelf uit te geven, maar zijn vader,die – zo valt te lezen – literaire aspiraties had, bezorgde de teksten van zijn zoon. Hij hoopt in de toekomst nog meer stukjes van zijn zoon en van hem door de druk verkrijgbaar te maken. De NCC vermeldt echter geen verdere publicaties van hem.

Incl. BTW  212,55

Excl. BTW  195,00

Verkocht

Artikelnummer: 53460 Categorie:

Download Catalog