Kok, Jurriaan.

[History The Hague] Rede gehouden door J. Jurriaan Kok, op donderdag 23 november 1905, voor de leden van de Haagschen gemeenteraad, daartoe uitgenoodigd door de besturen van: De Verfraaiings-commissie, Pulchri Studio, Die Haghe, afdeeling ’s-Gravenhage van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst, den Haagschen kunstkring, vereeniging voor handel, nijverheid en gemeentebelangen, vereeniging tot bevordering van het vreemdelingen-verkeer, ter bespreking van het voorstel van B. en W. in zake de demping van den Hofvijver. Typ. F. J. Belinfante voorh. A. D. Schinkel, ‘s- Gravenhage, 11 pp.

Original paper binding, 22 x 15 cm. In good condition.

Incl. BTW  65,40

Excl. BTW  60,00

Download Catalog

Extra informatie

Period Made

Andere suggesties…