Koninklijk kabinet van Schilderijen (Mauritshuis) \\\\\\\'s-Gravenhage.

[History The Hague, Rare] Pamphlet: Lyste gemaeckt by de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche provincien, waer op ende waer naer ontfangen ende ghecollecteert sal worden een per cento op de uytgaende, ende twee op de inkomende goederen …,. Byde Weduwe, ende Erfgenamen van wijlen Hillebrant Iacobsz van Wouw, In ’s Gravenhage 1652, 26 pp.

 212,55 ( 195,00 ex. btw)

Out of stock

SKU: ZZ90316-65 Categories: , Tag:
Abebooks category: Books, Manuscripts & Paper Collectibles
Product type: Manuscripts
Period Made: 1650-1700