Scharp, J.

Historische brieven van den predikant J. Scharp te Rotterdam, over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer, geëxecuteerden binnen die stad den 26sten Mey 1796, behelzende deszelfs character, zeldzaame leevens-geschiedenis, gesprekken, brieven, gevoelens en dood, doormengd met veele wetenswaardigheden betreffende de godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid en wijsbegeerte. Rotterdam, J. Hofhout en Zoon, 1796.

SKU: 54072

Buijnsters pag. 30, 32, 42. Scharp had op zich genomen Meijer op de doodstraf voor te bereiden. De zeer belezen Meijer vertelde Scharp dat hij eigenlijk Von Rantzau heette en van Deense adel was. Na een leven van losbandigheid en enkele inbraken werd hij door de overheid gegrepen. Scharp sprak met hem over de zin van het bestaan, de waarde van godsdienst en de positie van de mens. Vlak voor de executie pleegde Meijer zelfmoord maar werd toch, al half dood, naar het schavot gesleept. Het boek geeft een nieuwe benadering voor de misdaadbiografie aan het eind van de 18e eeuw en werd binnen een jaar nog twee maal herdrukt en in het Engels vertaald.

 327,00 ( 300,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 54072 Categories: ,
Product type: Books
Period Made: 1750-1800
Abebooks category: Books