Emillaine, Gabriel d' [pseud. voor Antonio Gavin]

Historie van de bedriegeryen der priesters en monicken in de Roomsche kercke. Seer nauwkeurigh aen gemerckt, in onlanghs gedane reysen, door Vranckryck, Italien, Switserland en Duytsland en begrepen in aght brieven. Vertaald door H. v. Quellenburgh, 2 delen, Utrecht, W. Broedelet, 1693.

SKU: 53072

Scheepers I 518 (editie 1695); STCN: 1 ex. (UB Amsterdam); Brunet II pag. 968 (de Franse editie). Vertaling van het anoniem verschenen ‘Histoire des tromperies des prêtes et des moines …’ 2 delen, Rotterdam 1693. Het pseudoniem d’Emilliane stond wel op de titelpagina van latere drukken. De werkelijke naam van de auteur is Antonio Gavin.

 1.062,75 ( 975,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 53072 Categories: ,
Product type: Books