Brouërius van Nidek, Mattheus

Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen … naer ‘t leven getekent en in ‘t koper gebragt door Hendrik de Leth en kortelyk beschreven door Matheus Brouërius van Nidek R.G. 2 delen in 1 band. Amsterdam: A. en H. de Leth, [1732-1733].

Folio, half leer uit de tijd, (6) + 24 + 18 p. + 50 bladen met elk 2 gravures, 2 gegraveerde titelpagina’s en een uitvouwbare kaart. Goed exemplaar. Lit: Tiele 51; Ekama 555 (editie 1768); Van der Steur, Harlemia Illustrata p.22-24; over De Leth: Caart-Thresoor 18 (1999) 2 p.29-35; over Van Nidek: NNBW VI, 213. R0175.

Eerste editie van dit fraaie werk met afbeeldingen van landhuizen, kerken, openbare gebouwen, parken en tuinen in het kustgebied van Kennemerland tussen Haarlem en Castricum. De graveur is Hendrik de Leth (1703-1766) die het boek samen met zijn vader Andries publiceerde. Andries de Leth (1662 -1731) was oorspronkelijk werkzaam bij Nicolaas Visscher II te Amsterdam. Na Visschers dood nam hij de zaak waar voor de weduwe en in 1726 na haar dood nam hij het bedrijf over. De jonge Hendrik de Leth maakte de tekeningen voor de gravures in 1728 (inleiding p.3) en de eerste editie verscheen in 1732 of 1733 (niet in 1731 zoals vaak wordt geschreven). In de inleiding van deel 2 is namelijk sprake van “dit jaar 1732”. Brouërius van Nidek (1677 – ca 1743) verzorgde de tekst, maar het boek is vooral van belang voor de fraaie prenten. Er volgden diverse herdrukken in de 18de eeuw en in 1806 werden de prenten nog eens gebruikt voor een verzamelwerk van een aantal van dit soort boeken onder de titel ‘Hollandsche Arcadia’.

Incl. BTW  2016,50

Excl. BTW  1.850,00

Artikelnummer: 15035 Categorieën: , ,

Download Catalog