Satirical poem 1782 | Het vaarwel aan zijn excellentie Carel Georg graave Van Wassenaer Twickel, grietman over Franekeradeel, enz. enz., toen zijn hooggeborene deszelfs reize als afgezant van deezen staat in het begin des jaars 1782 naa het Weener Hof aanvaarde. Gedrukt buiten ‘s Graavenhaage ten dienste van het Vriesch Patriottisch Genootschap. 8º: 4 p.

SKU: 9944

 98,10 ( 90,00 ex. btw)

Out of stock

 

SKU: 9944 Categories: ,
Product type: Manuscripts
Abebooks category: Manuscripts & Paper Collectibles
Period Made: 1750-1800