Satirical poem 1782 | Het vaarwel aan zijn excellentie Carel Georg graave Van Wassenaer Twickel, grietman over Franekeradeel, enz. enz., toen zijn hooggeborene deszelfs reize als afgezant van deezen staat in het begin des jaars 1782 naa het Weener Hof aanvaarde. Gedrukt buiten ‘s Graavenhaage ten dienste van het Vriesch Patriottisch Genootschap. 8º: 4 p.

 98,10 ( 90,00 ex. btw)

In stock

SKU: 9944 Categories: ,
Product type: Manuscripts
Abebooks category: Manuscripts & Paper Collectibles
Period Made: 1750-1800