Kohlbrügge, H.F.

Het lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Vooraf gaat mijne afzetting als Luthers proponent. Echte bescheiden. Amsterdam, J.H. den Ouden, 1833.

SKU: 53505

Biogr. lexicon Ned protestantisme II pag. 284. Hermann Friedrich Kohlbrügge (1803-1875) was in 1827 afgezet als proponent en hulpprediker bij de lutherse gemeente, na een conflict met de notabelen over zijn preken. Daarna promoveerde hij met lof in de theologische faculteit te Utrecht. Maar het prov. kerkbestuur van Utrecht weigerde hem zonder opgave van redenen tot de belijdenis des geloofs toe te laten. Men achtte Kohlbrügge kennelijk te veel een onruststoker. Later zou hij een bekend predikant in het Duitse Elberfeld worden.

 136,25 ( 125,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 53505 Category:
Product type: Books