Lams, Willem Gerritsz

Het groot previlegie en hantvest boeck van Kennemerlandt en Kennemer-gevolgh. Mitsgaders alle de voorrechten, octroye, geapprobeerde keur en en rechten den dorpen in ’t particulier ghegheven […] als meede alle de processen die ontstaen zijn met hare bailliuwen […] Amsterdam, G. v. Goedesbergh, 1664.

4°, gebonden in perkament, (8)+880+10 pag. Met frontispiece waarop de 26 wapens van de Kennemer gemeenten. C1039

Dekkers pag. 97; niet in Roberts. Lams was burgemeester te Wormer en was in 1621 en 1644 gecommitteerd om onlusten tegen de baljuw van Kennemerland te beslechten. Daartoe was kennis van de rechtsregels noodzakelijk en daarom had Lams daar een verzameling van gemaakt. Hij deelt dit mee in de ‘Aenspraeck aen de leser’. Over het, toen reeds berstaande, werk van B. van Santen uit 1652 (zie elders in deze catalogus) zegt hij niets.

Incl. BTW  321,55

Excl. BTW  295,00

Download Catalog