Theodorus Schrevelius; Romeyn de Hooghe (1645-1708)

Harlemias, of Eerste stichting der stad Haarlem, haar toeneemen en vergroten; zeldzaame avontuur in vrede, oorlog en belegeringen; hare beginzelen van de eerste Reformatie; politieque raadslagen; scheuringe in de Kerke; de tyden van Lycester; oude keuren, gunstige privilegien van graaven; regeeringe in de politie, zo hooge als laage, in ’t kerkelyke, militaire, en scholastique; de oeffeningen der ingezetenen, in alle weetenschappen, kunsten en geleertheid, neeringen en handteeringen, enz. Vermee

Coll.: 4º: pi2 *4 (*1 + †2) 2*4 A-V4 W4 X2 Y-2C4 2D2, 2A-L4 2M2 2N-O4 (O3 als O2) 2R-2S4 2T4 (2T2 + chi) 2V4 2W4 2X-3V4 3W4 3X-4H4 4I2, 3A-D2, 4M-4V4 4W4 4X-4Y4 (4Y4 blanco), gepag. 1-216, 1-105, 322-648, 1-16, 663-755 [1] pp. Gegraveerde titelpagina door Jacob Folkema naar Take Jelgersma, boven de opdracht aan Aron de Pinto een vignet met diens wapen door Folkema, voorts 48 uitslaande platen, waaronder tien stadsgezichten en twee historieprenten door Romeyn de Hooghe. Ex.: Latere halfleren band, op het schutblad een exlibris van Adolf Melchior, goed exemplaar. Bibl. verw.: van Eeghen/vd Kellen II, 488; Nijhoff/Van Hattum 277; Lit.: NNBW V, 703. De befaamde beschrijving van de stad Haarlem en zijn geschiedenis, met levensbeschrijvingen van zijn belangrijkste inwoners, geïllustreerd met prenten van Romeyn de Hooghe, Jan Luyken en Jacobus Schijnvoet. Vooral De Hooghes etsen van kerken en gebouwen zijn bijzonder fraai; oorspronkelijk hadden de platen – elk ruim 18 bij 24 cm groot – als randversiering gediend op de grote plattegrond van de stad die hij in 1688 had gemaakt. Schrevelius (Haarlem 1572 – Leiden 1653) was rector van de Latijnse school in zijn geboortestad tot hij in 1624 wegens vermeende godsdienstige onrechtzinnigheid werd ontslagen, waarna hij in Leiden hetzelfde ambt ging bekleden. In 1647, op 72-jarige leeftijd publiceerde hij zijn grote werk over Haarlem, in het Latijn, waarna hij zelf de Nederlandse vertaling verzorgde (1648). Deze ruim honderd jaar later verschenen, uitbundig geïllustreerde tweede druk is uitgebreid met de geschiedenis van Haarlem na 1647, waaronder een verslag van het pachtersoproer van 1747. Naast die van De Hooghe bevat het boek vele prenten, waaronder een twaalftal van Jan Luyken, met afbeeldingen van historische gebeurtenissen, zoals de belegering van Haarlem door de Spanjaarden in 1573 en het aanspoelen van een walvis, en van landschappen, gebouwen en ruïnes in de omgeving van Haarlem. En natuurlijk mocht bij een beschrijving van de stad van Laurens Coster, toen nog beschouwd als uitvinder van de boekdrukkunst, een afbeelding van een drukkerij in vol bedrijf niet ontbreken. De twaalf fraaie etsen van De Hooghe, elk 18 x 24 cm, betreffen: Het stad-huys, Vleesch-hal, De Waegh, De Oude Doelen, Heeren logement, Bakenesse Kerck, St Jans Kerck, Groote Kerck, ‘Innemen van Damiaten 1188 en nieuw stads wapenschild’, ‘Belegering der Spaensen van 1572 en 1573’, De Nieuwe Kerck en Prinsen Hof.  RdH033

Incl. BTW  1744,00

Excl. BTW  1.600,00

Verkocht

Artikelnummer: 8178 Categorieën: ,

Download Catalog

Extra informatie

Datum Publicatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…