Hooft, D. & Brienen, A van.

Handgeschreven brieven van D. Hooft, Van Styrum en Rendorp van Marquette dd 20 october 1854, en A.van Brienen dd 30 junij 1850 (4 pp). Samen met: Instructie voor den Secretaris-Thesaurier van de Ridderschap in de Provincie Noord-Holland, 1855 naamlijst der heeren leden. Rapport der commissie benoemd in de buitengewone vergadering der Ridderschap van den 25sten October 1858 (7 pp.), concept reglement voor de Ridderschap, Memorie van Toelichting behoorende bij het gewijzigd regelement.

SKU: 66620

 43,60 ( 40,00 ex. btw)

Out of stock

 

SKU: 66620 Category:
Product type: Manuscripts