RIETSTAP, J.B.

Handboek der wapenkunde. Bevattende: I. De geschiedenis der wapenkunde; II. De practyk der wapenkunde; III. Registers der wapens van den thans bloeijenden Nederlandschen adel, van de staatslieden en veldheeren van Napoleon I, van beroemde personen uit vroeger en later tijd, enz. Vierde, door C. Pama opnieuw geheel omgewerkte uitgave. Leiden 1961. Geb., geïll., 376 p.

Opnieuw door Pama om- en bijgewerkt.

 

Incl. BTW  25,07

Excl. BTW  23,00

Artikelnummer: 2171 Categorieën: ,

Download Catalog