Alberda, E. J.

[Groningen, tax, belasting, 1794] De staaten van stad Groningen en Ommelanden doen te weten. Hoe de heren onze gecommitteerden tot de petitien van den Raad van Staate en dezer provincie finances, welke ingevolge en ter voldoening aan de ordonnantie van den 8sten Augustus, en daarop gevolgde ampliatie van den 4den October 1793. op de heffing van twemaal de eenhonderste en dus den vijftigsten penning tot afwering van den Dyand (…), [s.l., s.n. [1794]], 7 pp.

No binding, 21 x 17 cm.

Incl. BTW  65,40

Excl. BTW  60,00

Artikelnummer: ZZ90435-066 Categorieën: , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks