Alberda, E. J.

[Groningen, tax, belasting, 1793] De Staten van stad Groningen en Ommelanden doen te weeten. Hoe wy om aan de inclinatie van vele der goede ingesetenen te gemoete te komen en ter wegneming van de gevreesde publiciteit der contributien van twemaal den een honderste en dus den vijftigsten penning by ordonnantie van den 8sten Augustus laastleden gearresteerd, gemelde ordonnantie, zo verre de wijze van heffing betreft, hebben geamplieert en gealtereert, zulks doende voor dezen, op volgende wijze (…), [s.l. s.n. [1793], 4 pp.

No binding, 20,5 x 16,5 cm.

Incl. BTW  65,40

Excl. BTW  60,00

Artikelnummer: ZZ90435-063 Categorieën: , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks