[Groningen, tax, belasting, 1665] Provisionele verhooginge van de lyste der generale middelen, waernae den impost van hier naevolgende species sal worden betaelt ende geheven ende daerop de verpachtinge voor het jaer 1666. worden ghedaen, in achtervolghe Staetsche resolutie van den 20. Decemb. 1665. Groningen [s.n.], 1665, 11 pp.

 65,40 ( 60,00 ex. btw)

In stock

SKU: ZZ90435-072 Categories: , Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1650-1700