[Groningen, printing press, 1814] Vreugdebedrijven der Groninger boekdrukkers en boekverkoopers, bij het Tweede Eeuwgetijde der Hoogeschool van Groningen, in de tegenwoordigheid van H. H. K. K. H. H. den Souvereinen vorst en vorstin der Vereenigde Nederlanden, gevierd op den 10 van Wijnmaand 1814; bestaande in een Maskerade, voorstellende hun bedrijf, en aanbieding van den oudsten Franschen Bijbel in manuscript, aan zijne koninklijke hoogheid, met de historische bijzonderheden van dit manuscript: gevolgd van de Jubelzangen, door derzelver bedienden gedrukt, gezongen en gestrooid, terwijl zijn, ter verlustiging des volks, met eene werkende drukpersenboekwinkel door de stad trokken. Bij J. H. Bolt en W. Zuidema, Te Groningen, 1814, 39 pp.

SKU: ZZ90435-076

 65,40 ( 60,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: ZZ90435-076 Categories: , , , Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1800-1850