[Groningen, Frisian, Fries karakter] Hoe verloren de Groningsche Ommelanden hun oorspronkelijk Friesch karakter, overdruk uit de Driemaandelijksche Bladen, veertiende Jaargang aflevering ½. 77 pp.

 27,25 ( 25,00 ex. btw)

Out of stock

SKU: ZZ90435-080 Category: Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books