Hoorn, J. van

[Groningen, Boter, butter, [1787]] Erf-Stadhouder mitsgaders gedeputeerde Staten van stad Groningen en ommelanden, doen te weeten, Hoe de Edele Mogende Heeren Staten dezer provincie op derzelver vergaderinge van den 22 dezer in het zeker onderrigt zijn geworden, dat de vastgestelde orders op het stuk der botervaten op den 13 Febr: dezes jaars, mitsgaders de nadere voorsieninge op den 2 May laastleden alomme gepubliceert, …No. 71, [s.l., s.n. [1787], 2 pp.

No binding, 21 x 17 cm. No. 71 (handwritten in right top corner). About boter, botervaten.

Incl. BTW  43,60

Excl. BTW  40,00

Artikelnummer: ZZ90435-012 Categorieën: , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks