Werumeus, A. S.

[Groningen, Belasting, Tax, [1793]] Erf-Stadhouder mitsgaders gedeputeerde Staten van stad Groningen en ommelanden, doen te weeten, hoe wy bevorens tot weeringe der grove sluikerijen, die onophoudelijk door het dragen en inbrengen van grote quantiteiten impost doende waaren, zowel in deze stad, als naar het binnenste van de provincie … daar in hebben voorzien (…), No. 82, [s.l, s.n. [1793], 7 pp.

No binding, 20,5 x 17 cm. No. 82.

Incl. BTW  43,60

Excl. BTW  40,00

Artikelnummer: ZZ90435-020 Categorieën: , , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks