Alberda, E. J.

[Groningen, Belasting, Tax, [1791]] De Staaten van stad Groningen en ommelanden, doen te weeten. Hoe, op voordragt van beide leeden van Staat, in de landsdags notulen van den 24 der jongst verlopene maand September eenige articulen van onderlinge aslopiatie (…), No. 78, [s.l., s.n. [1791], 4 pp.

 43,60 ( 40,00 ex. btw)

In stock

SKU: ZZ90435-017 Categories: , Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books