Lewe, E. J.

[Groningen, Belasting, Tax [1786]] Erf-Stadhouder mitsgaders gedeputeerde Staten van stad Groningen en ommelanden, doen te weeten. Hoe de Edele Mogende Heeren Staten dezer provincie, ten voordeele van de inlandsche leer-loijeryen, op derzelver vergaderinge van den 10 dezer, hebben goedgevonden en gersolveert, dat van de natte huiden, uit het Westerwoldsche, of verders van buiten in deze provincie wordende ingevoert (…), No. 66, [s.l., s.n. [1786], 2 pp.

 32,70 ( 30,00 ex. btw)

In stock

SKU: ZZ90435-019 Categories: , Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books