Lewe, E. J.

[Groningen, Belasting, Tax [1786]] Erf-Stadhouder mitsgaders gedeputeerde Staten van stad Groningen en ommelanden, doen te weeten. Hoe de Edele Mogende Heeren Staten dezer provincie, ten voordeele van de inlandsche leer-loijeryen, op derzelver vergaderinge van den 10 dezer, hebben goedgevonden en gersolveert, dat van de natte huiden, uit het Westerwoldsche, of verders van buiten in deze provincie wordende ingevoert (…), No. 66, [s.l., s.n. [1786], 2 pp.

No binding, 21,5 x 16,5 cm. No. 66.

Leer – leather – leerlooier – leerlooierij

Incl. BTW  32,70

Excl. BTW  30,00

Artikelnummer: ZZ90435-019 Categorieën: , , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks