Lewe, E. J.

[Groningen, Baggeren, dredging [1784]] Erf-Stadhouder mitsgaders gedeputeerde Staten van stad Groningen en ommelanden, doen te weeten. Naardien de Edele Mogende Heren Staten van Stad en Lande, op hunne vergaderinge van den 27 may jongst, onder anderen, hebben goedgevonden, ter nadere interpretatie en elucidatie van de bevorens gestelde ordres, en gemaakte reglementen op het verbaggelen van landerijen in deze provincie (…), No. 64, [s.l., s.n. [1784], 3 pp.

No binding, 21 x 17 cm. No. 64.

Incl. BTW  32,70

Excl. BTW  30,00

Artikelnummer: ZZ90435-022 Categorieën: , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made