[Groningen] Apolloos weghwijser door de Feesten des LIVsten Lustri der wijdtvermaerde Groninger Hooge Schole staende te vieren den XVen – Xxsten van Herfstmaend in ’t jaer O. H. 1884 waerin beneffens aenwysinghen en Prognosticatiën voor elcken dag der feesten vervat feel vele vermaeckelijcke en leerlijcke propoosten van gheleerde, poetsche en andere fraeye gheesten, (…) Groninger Studenten-Almanak opt jaer O. H. 1884 Johannes Bernardus Huber, Te Groningen, 28 pp.

SKU: ZZ90437-007

 21,80 ( 20,00 ex. btw)

Out of stock

 

SKU: ZZ90437-007 Category: Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1850-1900