Wildervanck, P.

[Groningen, 1767] Extract uit het Register van de Acten en Resolutien der Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten Stadt en Lande, Lunae den 22 Juny 1767, No. 42 en No. 43, [1767], 4 en 3 pp.

 43,60 ( 40,00 ex. btw)

In stock

SKU: ZZ90435-046 Category: Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1750-1800