Julsingha van, Johan, signatory.

[Groningen, 1723] Ordonnantien van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, 1. Op ‘t neder-gerichte, 2. Op ‘t stuk van executie, mitsgaders de instructie voor deser stadts pander ende water schulte. Tot Groningen : by de Weduwe van J. Barlinkhof, 1723, 14 pp.

 65,40 ( 60,00 ex. btw)

In stock

SKU: ZZ90435-058 Category: Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books