Rysch, B.

[Groningen, 1685] Decisie reglement ende Wett by Hooch Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden op den 19. Aprilis 1659. (…) de Regeringe vande Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers sal werden bestelt (…). By Catharina Zandt, Weduwe Huysman, Tot Groningen, Anno 1685, No. 13, 24 pp.

No binding, 18,5 x 14,5 cm. No. 13 (handwritten in right top corner). With beautiful woodcut vignet of coat of arms.

Full title: [Groningen, 1685] Decisie reglement ende Wett by Hooch Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden op den 19. Aprilis 1659. Gearresteerd, mitsgaders Naerdre Correctie ende Ampliatie by eenparige Ommelander Refolutie vast gestelt/ ende by Hoogh-gemelte Heeren Staten Generael den 22. Februarij 1663, geapprobeert. Waer op voort-aen onverbreeckelick de Regeringe vande Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers sal werden bestelt, ende gereguleert, ende waer na sich yder Joncker, Hovelingh, Eygen-Erfde, ende Volmacht in deselve Ommelanden precijselijck sal hebben te reguleren ende gedragen. By Catharina Zandt, Weduwe Huysman, Tot Groningen, Anno 1685, No. 13, 24 pp.

Alle auteurs / bijdragers: Province of Official Documents GRONINGEN; Staten Generaal (NETHERLANDS United Provinces. 1581-1795)

Knuttel 12417.

Incl. BTW  98,10

Excl. BTW  90,00

Artikelnummer: ZZ90435-040 Categorieën: , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made