Tammen, J. (secret)

[Groningen, 1677] Sommair verhael ofte recueil van vragen en antwoorden, voorgevallen in de examinibus met Jr. Osebrandt Jan Rengers van Slochteren, in hare respective datis gehouden. Nevens de uytspraeck van … den … prince van Orange, en de gedeputeerden van de h. Staten Generael, en die daer op gevolghde protesten en naedere bewijsen. Waer by gevoeght is de deductie van ’t gepasseerde met de gemeentsluyden tot Deventer, met de antwoordt van sijn Hoogheydt daer op. By Jan Claesz ten Hoorn, Tot Amsterdam, 1677, 32 pp.

No binding, 20,5 x 16 cm. Bijvoeging van ‘de Deductie van ’t gepasseerde met de Gemeentsluyden tot Deventer, Met de Antwoordt van zijn Hoogheydt daar op’ ontbreekt.

Over Rengers, Oesebrant Johan (1620-1681), heer van Slochteren, kapitein, ridder in de orde van St. Michiel, gecommitteerde in de raad wegens Stad en Lande ter Admiraliteit van Amsterdam 29 juni 1650, afgevaardigde in de Staten Generaal in 1651. Hij werd tot levenslange gevangenisstraat veroordeeld omdat hij zijn vaderstad aan de Munster zou hebben verraden. In 1678 in zijn eer hersteld en stierf in 1681. Hij huwde Willemina Anna Lewe tot Asinga, geboren 1628 – overleden 1677.

Incl. BTW  76,30

Excl. BTW  70,00

Artikelnummer: ZZ90435-071 Categorieën: , , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made