[Groningen, 1660, Staten Generaal, Rare] Verscheyden definitivè/ uytspraecken ende sententien uyt den name ende van wegen de … Staten generael vanden Vereenighden Nederlanden/ gepronuncieert in ‘sGraven-Hage inde jaren vijfthien-hondert seven-ende-tnegentigh/ ende vijfthien-hondert negen-ende-tnegentigh respective/ tusschen den jonckeren/ hoevelingen/ eyegenerfden ende volmachten der karspellen vanden Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers/ requiranten ter eenre/ ende borgemeesteren ende Raedt olde ende nye/ sampt taelmans mette geswooren meente der stadt Groeningen ter andere zijden. Gedruckt by de Weduwe van Edzard’ Huysman, Tot Groningen, Anno 1660, 24 pp.

No binding, 18 x 14 cm. Three pamflets: Verscheyden definitie uytspraecken, Tweede stententie Definitive, anno 1599, Noch eene sententie definitivè 1600. With vignet of candle Lux in tenebris Lucet.

Niet in Knuttel.

Incl. BTW  245,25

Excl. BTW  225,00

Artikelnummer: ZZ90435-068 Categorieën: , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made