[Groningen, 1660, Staten Generaal, Rare] Verscheyden definitivè/ uytspraecken ende sententien uyt den name ende van wegen de … Staten generael vanden Vereenighden Nederlanden/ gepronuncieert in ‘sGraven-Hage inde jaren vijfthien-hondert seven-ende-tnegentigh/ ende vijfthien-hondert negen-ende-tnegentigh respective/ tusschen den jonckeren/ hoevelingen/ eyegenerfden ende volmachten der karspellen vanden Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers/ requiranten ter eenre/ ende borgemeesteren ende Raedt olde ende nye/ sampt taelmans mette geswooren meente der stadt Groeningen ter andere zijden. Gedruckt by de Weduwe van Edzard’ Huysman, Tot Groningen, Anno 1660, 24 pp.

 245,25 ( 225,00 ex. btw)

In stock

SKU: ZZ90435-068 Category: Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1650-1700