[Groningen, 1610] Sententie vande Gecommitteerde Rechters vande Hooch-Mogende Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden / gewesen den 4 Decemb. Anno sesthienhondert thien / tussché dien vanden Dam eyschers / ter eenre. By Jan vanden Rade, Tot Groninghen, Anno 1610, Appingedam/Groningen, No. 5, 6 pp.

No binding, 19,5 x 15 cm. No. 5 (in handwriting on the right top). Full title: [Groningen, 1610] Sententie vande Gecommitteerde Rechters vande Hooch-Mogende Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden / gewesen den 4 Decemb. Anno sesthienhondert thien / tussché dien vanden Dam eyschers / ter eenre. Ende Bozghermesteren en Raedt/ sampt Taelmans ende gesvoozé meente der Stadt Groninghen/verweerders/ter anderen zijden, met eenighe articulen vande sententie vanden 8. Martis Anno 1599. Daer toe haer dese sententie mede refereert. (etc….), By Jan vanden Rade, Tot Groninghen, Anno 1610, Appingedam/Groningen, No. 5, 6 pp.

Incl. BTW  103,55

Excl. BTW  95,00

Artikelnummer: ZZ90435-011 Categorieën: , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made