Grafschrift voor den eerwaerdigen … heere Sebastiaen Van der lanen, oudsten leeraer der Remonstranten te Rotterdam. z.p., z.j. 4º: [1] p. Incompleet.

[1726, 18 november] Gedicht ondertekend: Wilhelm Suderman. Vgl. De Bie en Loosjes V, p.533. Nieuweboer: MNL (compleet ex., 23 p.)

Incl. BTW  21,80

Excl. BTW  20,00

Artikelnummer: 9512 Categorieën: , ,

Download Catalog