Gezangen voor het feest, hetwelk ter eere van den schoolopziener mr Th. Van swinderen zal gevierd worden, die deze zijne betrekking vijfentwintig jaren heeft vervuld (te zingen den 12 juny 1832 in de Peper Gasthuis-kerk te Groningen). Groningen, J. Oomkens, 1832. 8º: 15 p.

1832, 12 juni Vervaardiger van de gezangen: W. Gleuns Jr, onderwijzer wiskunde; B. Brugsma koorleider; met de namen van de koorleden.

Incl. BTW  54,50

Excl. BTW  50,00

Artikelnummer: 10491 Categorieën: , ,

Download Catalog