Straelen, J.B. van der

Geslagt-lijste der nakomelingen van den vermaerden Christoffel Plantin, … waer by gevoegd is eene geslagt-lijste der familie Mourentorff alias Moretus, Antwerpen 1858, 372 p., geb., geïll.

Geslagt-lijste der nakomelingen van den vermaerden Christoffel Plantin, … waer by gevoegd is eene geslagt-lijste der familie Mourentorff alias Moretus, Antwerpen 1858, 372 p., geb., geïll.

Incl. BTW  245,25

Excl. BTW  225,00

Download Catalog