Gedichten op zyne doorlugtige hoogheid den heere Willem Karel Hendrik Friso, prins van Oranje en Nassau, stadhouder, kapitein generaal en admiraal van de zeeven vereenigde provincien. ‘s-Gravenhage, Cornelis Boucquet, 1747. 4º: [46] p. In fraai sierpapieren omslag.

1747-1748 Gedichten, alle ondertekend: H(endrik) van Ouryk, 1747, 1748. Bundeling van drie ook los verschenen bundels gelegenheidsgedichten: a. ‘Op de inkomste … in ‘s-Gravenhage 6-6-1747’ en ‘Eere groete … op zyn hoogheids verjaardag 1-9-1747’ en ‘Gedagten op de intreede … in ‘s-Gravenhage’; b. Heilgroete … op de blyde geboorte van derzelver erfprins … gebooren 8-3-1748′ en ‘Gedachten op de wonderlyke bewaring …; c. ‘Gedachten op het vertrek van … Prince van Oranje naar het leger met zich neemende … Jan Gijsbert Moll … predikant in ‘s-Gravenhage. a. Niet in Knuttel; b. Knuttel 17854; c. Knuttel 17875

Incl. BTW  163,50

Excl. BTW  150,00

Artikelnummer: 9644 Categorieën: , ,

Download Catalog