Gedachten op het vertrek van … den … Prince van Oranje naar het leger, met zich neemende … Jan Gijsbert Moll, getrouw en zeer geliefd predikant in ‘s-Gravenhage tot deszelfs hofprediker. ‘s-Gravenhage, Corn. Boucquet, 1748. 4º: [12] p.

1748, 27 april Gedicht ondertekend: Hendrik van Ourijk 27-4-1748. Knuttel 17875

Incl. BTW  43,60

Excl. BTW  40,00

Artikelnummer: 9649 Categorieën: , ,

Download Catalog