Geboortezang voor myne nichte Geertruida Anthonia Entrop, eenig dochtertje van mijnen zeer geliefden neef en broederlyke vriend, den heere Pieter Jan Entrop, geboorden den 27sten van Oogstmaand 1767. MET: Lykzang over den vroegtydigen dood van Geertruida Anthonia Entrop, eenig dochtertje van myne zeer geliefde vrienden den heere Pieter Jan Entrop en mejuffrouwe Agatha van Berghem, in den ouderdom van tien maanden en vijf dagen overleden den 2e van Wiedemaand [= Hooimaand] 1768. z.p., z.j. 4º: [1

1767, 27 augustus Gedichten ondertekend: J.P. Broeckhoff. Gebonden achter J.P. Broeckhoff, Dicht- en zedekundige zinnebeelden … Amsterdam 1770 (vgl. Catalogus 25 nr 0449) Nieuweboer: GAA (ad 1 en 2)

Incl. BTW  975,55

Excl. BTW  895,00

Artikelnummer: 9760 Categorieën: , ,

Download Catalog