Loon Jz , J. van

Frieslands slikgeldmiljoenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheid. Open brief van J. van Loon Jz., lid Ged. Staten van Friesland […] aan D. van Konijnenburg, controleur van de directe belastingen […]. Leeuwarden, Eekhoff, 1892.

Origineel bedrukt papieren omslag, 52 pag. C1269

Van Konijnenburg had geschreven dat er ruim twee miljoen gulden opgepot was aan slikgelden, bedoeld voor bepoldering en droogmaking van uit- of afgeveende gronden. Er werd echter niet gepolderd of drooggemaakt, zodat de werkloosheid stijgt. Van Loon toont in zijn 'open brief' aan dat Van Konijnenburg het provinciaal bestuur ten onrechte verdacht maakt.

Incl. BTW  43,60

Excl. BTW  40,00

Artikelnummer: 54112 Categorieën: , ,

Download Catalog