Fagel, H., signatory

[Friesland, ’s Gravenhage] Missive van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden; houdende antwoordt op de Missive van de Edele Mogende Heeren Staten van Vrieslant, geschreven aen haer Hoogh Mog. Den ses en twintigsten Februarij 1684, In date den 14 Maert 1684, Jacobus Scheltus, ’s Gravenhage, Anno 1684, 6 pp.

Paper binding, in good condition, 20 x 15,5 cm. Knuttel 12024

Ziet op Stadhouder Willem III die tezamen met de Staten-Generaal een extra troepenmacht van 16.000 manschappen wil bewerkstelligen om Franse aanvallen tegen te gaan in de Zuidelijke Nederlanden. De Staten van Friesland zullen informatie krijgen over de inspanningen om “accommodatie” tussen Frankrijk en Spanje.

 

Incl. BTW  38,15

Excl. BTW  35,00

Artikelnummer: ZZ90433-015 Categorieën: , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made