Fagel, H., signatory

[Friesland, ‘s Gravenhage] Missive van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden; houdende antwoordt op de Missive van de Edele Mogende Heeren Staten van Vrieslant, geschreven aen haer Hoogh Mog. Den ses en twintigsten Februarij 1684, In date den 14 Maert 1684, Jacobus Scheltus, ’s Gravenhage, Anno 1684, 6 pp.

 38,15 ( 35,00 ex. btw)

In stock

SKU: ZZ90433-015 Category: Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1650-1700