[Friesland, Ljouwert, 1808, Frysian language] It libben fen Aagtjen Ysbrants, of dy Frieske Boerinne; by ienbrogt trog ien fen Aagtjens Bloedfruenen, en oon het Ljagt joen trog ien fen har goedkunders, ta tjinst fen ’t jinwurdige geflagt. En nou om dat ‘er za volle fen praat en ney freege wurde, en net ta kryjen wier, op ny werdrukt en te bekommen is for Toolf Stooren, By R. Bransma, Te Snits, en by P. Bransma, te Ljouwert, 1808, 99 pp.

Cardboard binding, front loose, 23,5 x 14 cm. Page edges a bit frayed but further in good condition.

In Friese taal geschreven.

Incl. BTW  136,25

Excl. BTW  125,00

Artikelnummer: ZZ90433-076 Categorieën: , Tags: ,

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made