[Friesland, Ljouwert, 1808, Frysian language] It libben fen Aagtjen Ysbrants, of dy Frieske Boerinne; by ienbrogt trog ien fen Aagtjens Bloedfruenen, en oon het Ljagt joen trog ien fen har goedkunders, ta tjinst fen ’t jinwurdige geflagt. En nou om dat ‘er za volle fen praat en ney freege wurde, en net ta kryjen wier, op ny werdrukt en te bekommen is for Toolf Stooren, By R. Bransma, Te Snits, en by P. Bransma, te Ljouwert, 1808, 99 pp.

SKU: ZZ90433-076

 136,25 ( 125,00 ex. btw)

Out of stock

 

SKU: ZZ90433-076 Category: Tags: ,
Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1800-1850