Wiersma, J.P.

Friesland, Frisian Language [1926] I De Fryske Heide yn kultuer. Petearen en reizen mei domeny J.A. Visscher to Ljouwert, biskreaun fen J.P. Wiersma, Brandenburgh, Snits [1926], 96 pp.

SKU: 4197

 76,30 ( 70,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 4197 Categories: ,
Abebooks category: Magazines & Periodicals
Period Made: 1900-1950
Product type: Books