Andreae, A.J., en anderen

Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden. Leeuwarden: H. Suringar, 1877.

SKU: 14904

De auteurs waren o.a. A.J. Andreae, J.G. van Blom, G. Colmjon, Waling Dijkstra, D. Hansma, H. de Jong, M.E. van der Meulen, S.K. Sipma en Johan Winkler. Hoofdstukken o.a. over Leeuwarden, Franeker, Harlingen, Heerenveen e.o., Bolsward, Gaasterland, Joure, Sneek, Schiermonnikoog, Kollumerland, Hardegarijp, Dokkum, de Maatschappij van Weldadigheid, etc. De gelithografeerde illustraties zijn gesigneerd P. v. L.

 103,55 ( 95,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 14904 Categories: ,
Product type: Books