[Friesland] De erkende wetenschappelijke verdiensten van Eise Eisinga gehuldigd, p. 84-101. Firstly published in: J.W. Crane, Letter- en geschiedkundige verzameling van eenige biographische bijdragen en berigten, 1841.

Loose paper binding, 23 x 14 cm. Eise Eisinga was een Nederlands amateur-astronoom en bouwer van het Eise Eisinga Planetarium in de stad Franeker.

I Overdragt van het Huis en Planetarium van Eise Eisinga aan het Rijk, den 4 October 1826

II Het portret van E. Eisinga aan de Stad Franeker geschonken door Jr. I. Ebinga van Humalda, den 13 NOvember 1827

III Hulde aan de gedachtenis van E. Eisinga, bij zijn overlijden op den 27 augustus 1828

IV Eene, bij het afsterven van E. Eisinga opgewekte, Wetenschappelijke herinnering, met bijgevoegde Geschiedkundige Aanteekeningen en Berigten.

Incl. BTW  27,25

Excl. BTW  25,00

Verkocht

Artikelnummer: ZZ90438-14 Categorieën: , , , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks