Bewerkt door Eekhoff, W.

[Friesland, 1868] Geschied- en letterkundige nalatenschap van Simon Abbes Gabbema, historieschrijver van Friesland. Naamlijst van de door hem bijeengebragte handschriften, historische stukken, brieven enz. In bezit van Heeren voogden van het old Burger-weeshuis, als voogden van het Gabbema-gasthuis te Leeuwarden, in Mei 1854 in bewaring en gebruik overgedragen aan het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde met eene levensschets van Gabbema in 1835 bewerkt. p. 276 – 287.

SKU: ZZ90433-026

 38,15 ( 35,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: ZZ90433-026 Category: Tag:
Abebooks category: Books
Product type: Books
Period Made: 1800-1850