[Friesland 1806, Fee lawyers, tarieven advocaten] Publicatie. Het Departementaal bestuur van Vriesland doet te weten: (…) [betreffende] Taux van de Salarien der advocaten in Vriesland, Leeuwarden [s.n.][1806], 13 pp. 13 pp.

Paper binding, 23,5 x 14 cm. Laid paper.

Full title: Publicatie. Het Departementaal bestuur van Vriesland doet te weten: Dat wij, op verzoek van verscheidene Advocaten, en uit aanmerking, dat de vorige Taux van der Advocaten Salarien, voorkomende in de 32 Tit. van het 3e Boek van ‘s Lands Ordonnantie, reeds gearresteerd is in den Jare 1723, en sedert dien tijd de middelen tot bestaan aanmerkelijk duurder zijn geworden, noodig hebben geoordeeld, dat de gemelde Taux gerevideerd, en naar billijkheid verhoogd worde, en dat wij uit dien hoofde, na daar op te hebben ingenomen het advis van den Hove in dit Departement, hebben goedgevonden te arresteren, zoo als wij arresteren bij dezen, de Navolgende Taux van de Salarien der Advocaten in Vriesland. 13 pp.

Practice of Law – Netherlands – Friesland, Lawyers fees, Fees, Professionals.

Incl. BTW  98,10

Excl. BTW  90,00

Artikelnummer: ZZ90433-068 Categorieën: , Tag:

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks