[Twist, Albertus van]; ps. Philomusus Philokalus

Eeuwigduurende liefdes almanak, zinnebeeldig, volgens den algemeenen Almanaks-trant, de wisselvalligheden der minnaeren, die in alle liefde-jaeren voorvallen, aaewyzende. Te Cyprus by Philander Mirtello, in den Mirteboom. [Leiden?], z.n., 1721. [Gebonden met:] Sleutel op den eeuwigduurenden liefdes almanak, die alhoewel door den heer Van Twist alleen zinspeelig, op zig zelf en zijn vryagie gemaakt is, evenwel voor een generaalen almanak der liefde kan werden geleezen en verstaan, z.p., z.j.

8º: A-H 8 (H8+chi1), gepag.: 129 [1] pp.; * 4 (*4 blanco), gepag.: 6 pp. De gegraveerde titelpagina toont Venus bij haar geboorte uit het schuim van de zee, op de typografische titelpagina een vignet met de zinspreuk Virtus nun quam moritur, dan 12 emblematische voorstellingen, voor elke maand één, die steeds vergezeld gaan van dezelfde gravure met de vier schijngestalten van het hart (eerste kwartier der liefde, volle liefde, etc.), vier emblematische voorstellingen van de seizoenen, en tenslotte een vignet dat Cupido toont als marskramer op de kermis. Contemporain perkament, scheurtje in bovenmarge van bladen F4, F8 en G1, verder goed exemplaar. Van Doorninck I, kol.486; Landwehr 797 Nesselaar, ‘Een Leidse student op vrijersvoeten’, in: MedJCW 19 (1996); Ned. Patriciaat 3 (1912) p.395

Almanak die geen almanak is, maar een bundel aan de liefde gewijde teksten, waaronder 16 emblemata en een herdersdicht. Wel worden elementen van het jaarboekje gebruikt, zoals voorspellingen, sterrenbeelden en maan- (hier: hart)gestalten. Bianca Nesselaar: Philomusus Philokalus heeft deze herkenningspunten gebruikt om er een (zijn?) liefdesavontuur aan op te hangen. De identiteit van de auteur wordt onthuld in een reactie op de ‘Liefdes almanak’, de bijgebonden ‘Sleutel’: het was de Leidse rechtenstudent Albertus van Twist (Hulst 1699 – Willemstad? vóór 1748), en zijn liefde gold Susanna Alenson. Tot een huwelijk is het echter niet gekomen. Gedichten heeft Van Twist hierna niet meer geschreven, wel een juridisch proefschrift. Daarin staat een gravure van de Leidse kunstenaar François van Bleyswyk die volgens Nesselaar dezelfde stijl heeft als de prenten in de ‘Eeuwigduurende liefdes almanak’. Van Twist werd schepen te Hulst en schout en dijkgraaf te Willemstad. Hij trouwde in 1743 met zijn tweede vrouw Maria J. Duymaer. De afstammelingen gingen zich Duymaer van Twist noemen. In de ‘Sleutel’ op de almanak worden genoemd: de broer van Susanna Alenson, advocaat en muziekliefhebber, de theologische student Brouwer en een medeminnaar Van Diellen. Het boekje is zeer zeldzaam, wat wel eens verklaard wordt uit het feit dat de schrijver later zelf exemplaren opkocht.

Incl. BTW  1035,50

Excl. BTW  950,00

Verkocht

Artikelnummer: 18460 Categorieën: , ,

Download Catalog