Eerzangen voor … Hendrik Grave op zijn … verheffing tot lt. admiraal van Holland en Westvriesland aan de Maze, en zijn … aanstaanden uittogt als oppergezaghebber van ‘ s lands vlote, geschikt tot onderstand der Grootbrittanische majesteit in den jare 1744. Amsterdam, Gerrit Tielenburg. 4º: [27] p. Met vignet ‘In spe labor’ .

1744, [24 maart] Gedichten ondertekend: Arnold Hoogvliet; ‘Pro libertate’; ‘Elk zijn beurt’; ‘Amat Consilia Virtus’; ‘Uit vredelievendheid’; ‘Favente Deo’. Zinspelingen op krijgsverrichtingen in 1692, 1694, 1705 en 1708 waar Grave aan deelnam, in voetnoten toegelicht. Nieuweboer: KBH, GAA; niet in Knuttel

Incl. BTW  81,75

Excl. BTW  75,00

Artikelnummer: 9616 Categorieën: , ,

Download Catalog