Leegwater, Jan Adriaensz. (ook: Leeghwater)

Een korte beschrijvinge van de stad Haarlem, behelsende de voornaemste geschiedenissen / so binnen als buyten de selve stad / ook mede hare Oudheyd / van kerken en gebouwen/ ec. Als mede Een kleyne beschryvinge vandeSteden van Holland en West-Vriesland, mitsgaders een kleyn Chronijkjen / ofte eenig notabele verhalingen / gedaan door Jan Adriaensz. Leegwater, Tot Haarlem gedrukt by Wilhelmus van Kessel, Boekverkoper aan de Markt, 1706, 116 pp.

Parchment binding, small hole in title page in the illustration (weapon of Haarlem). Some browning on the pages. The short description of Haarlem on the pages 3-36, The description of Holland and West-Vriesland on pp 37-50 and the small chronicle or some notable treatises (“eenige notabele verhandelingen”) by Leegwater(Leeghwater) on pp. 51-116. Rare copy, from the same year of Haarlems wieg of historische bedenkingen over eenige oudheden van dezelve stad (…) als mede een korte beschryvinge van de stad Haarlem (…) by Jan Adriaansz. Leegwater and Oudenhoven.

Incl. BTW  408,75

Excl. BTW  375,00

Artikelnummer: 65499 Categorieën: , , ,

Download Catalog