Leegwater, Jan Adriaensz. (ook: Leeghwater)

Een korte beschrijvinge van de stad Haarlem, behelsende de voornaemste geschiedenissen / so binnen als buyten de selve stad / ook mede hare Oudheyd / van kerken en gebouwen/ ec. Als mede Een kleyne beschryvinge vandeSteden van Holland en West-Vriesland, mitsgaders een kleyn Chronijkjen / ofte eenig notabele verhalingen / gedaan door Jan Adriaensz. Leegwater, Tot Haarlem gedrukt by Wilhelmus van Kessel, Boekverkoper aan de Markt, 1706, 116 pp.

 408,75 ( 375,00 ex. btw)

Out of stock

SKU: 65499 Categories: , ,
Product type: Books