Middelgeest, S. van, e.a.

Duplicq uitgesproken voor den Ed. Hove van Holland door den Heer en mr. Simon Middelgeest in de zaak van den Heer en mr. Pieter de Groot, gedaagde in persoon, contra Den Heer en mr. Johan Ruisch, advocaat fiscaal […] mitsgaders eenige bijlagen tot die zaak specteerende alsmede het daarop gevolgde vonnis van den Ed. Hove van Holland. Manuscript.

 430,55 ( 395,00 ex. btw)

In stock

SKU: 53218 Category:
Product type: Manuscripts

 

De band bevat: Secrete resolutie Staten v. Holland 14-6-1672; idem 15-6-1672; rapport van P. de Groot 1-7-1672; resolutie 8-7-1672 om De Groot 'weeder aan den koning van Vrankrijk te zenden'; resolutie 11-7-1672 om De Groot 'van deszelfs commissie te excuseren'; missive van De Groot aan de Staten dd. 10-8-1672; secrete resolutie 22-11-1675 om te procederen tegen De Groot; rapport van den advocaat fiscaal van het vonnis van het Hof van Holland dd. 10-12-1675; kopiën van brieven van P. de Groot aan Wicquefort, 1673; attestatien en faveur de Mr. De Groot, 1676; aanklacht tegen P. de Groot (198 punten); verdedigings pleidooi (Dupliek) door Simon van Middelgeest; sententie 7-12-1676.$De aanklacht van 198 punten, het pleidooi van Van Middelgeest en de sententie zijn gedrukt in Scheltema's Geschied- en letterkundig mengelwerk in 1819. De overige tekst uit deze band niet.